Nollaig Chridheil

Aye Aye 'Illean, Tiodhlac Nollaig Bheag Dhuibh Uile. Cairistiona Choir!!! Cho piosail 'sa ghabhas! Beannachd Oirbh! Mac

Barailean: 1

Sgrìobh Blogger Helena Gowan

meal do naidheachd, a Mhac, avez-vous une femme fatale, n'est-ce pas?

11:09 PM  

Sgrìobh do bharail...

<< Dhachaigh