Arcade Teine!!!


Comhlan-ciuil sgonneil a Montreal, is doirbh am mineachadh, gu math coltach ri Talking Heads is U2 le beagan Bowie an luib cuideachd. Gu dearbh , chluich iad comhla ri "Macillebhuidhe" aig an fheis-ciuil, "Fashion Rocks" ann an NYC da bhliadhna air ais. Luchdaich mi a-nuas bootleg dhiabh a' seinn an oran aig Arcade Fire "Wake Up", (no "Duisg" ma thogras tu. :-D ) . 'S toil leam iad, a thaobh "Art Rock", tha iad a' breabadh toin Franz Ferdinand dhan t-sitig. Ceannacih an clar "Funeral" aca an-diugh fhein.

Barailean: 1

Sgrìobh Blogger Eilidh

's toil leam U2 agus talking heads, chan eil mi cinnteach mu Bowie, ach chan aithne dhomh Ferdinand fathast. Ach 's e Albannaich a th'ann Ferdiand, nach e? Fliù is chan eil na h-ainmean Albannaich orra idir. Tha sin coltach ris an t-ainm den Ostir ann!

2:52 AM  

Sgrìobh do bharail...

<< Dhachaigh