Deagh Chac!

Bidh fios aig daoine gun gabh 'cac' a chleachdadh 'sa Bheural airson a radh gu bheil rudeigin math, mar eisimpleir, "sin an dearbh chac", no "'s e cac math a tha siud". An gabh an aon rud a dheanamh ann an teanga nan Gaidheal? 'S cintteach gun gabh, rinn mi an dearbh rud an ceartuair.

Eisimpleirean de chac mhath

Dr Dre., The Chronic (lan le gunnaichean, drogaichean, striopaich agus Snoop Dogg)

Daibhidh Bowie, Coin nan Daoimeanan (Chan e Roc is Rol a tha seo, 'S e Muirt-sluaigh!)

Niall Og, Rocadh san t-Saoghal Shaor (Dathan air an t-Sraid, Dearg, Gorm is Geal)

A' chaid chlar aig na Afro Celt Sound System

Barailean: 8

Sgrìobh Blogger Cadalach

'S toigh leam na AfroCelts gu mór. Cha robh àireamh 3, (Further in time) cho math, ach bha na CDs eile dìreach sgoinneil. Dé do bheachd air a' chiad CD le Leftfield?

4:48 PM  
Sgrìobh Blogger Graisg

‘S fheàrr leamsa Ziggy ‘s
‘ Na leig leis an Slaod-bainne marcaich air d’ inntinn’

‘s Hunky Dory:

‘Cluinn seo Raibeart Zimmerman
Sgrìobh mi òran dhut
Mu duine òg ris an canar Dylan
Le guth a leithid gainmhich ‘s glaodh’

Sinn far a bheil mi fhathast,
Abair truagh a th’ annam-sa!

11:05 PM  
Sgrìobh Blogger Eilidh

's toigh leam Capercaillie gu mòr. Cheannaich mi CD 'grace and pride'. tha Capercaillie air dearbhadh a’dèanamh le ceòl Afraca. Tha sin glé mhath!

10:40 PM  
Sgrìobh Blogger johngibson7612

i thought your blog was cool and i think you may like this cool Website. now just Click Here

3:16 PM  
Sgrìobh Blogger Eilidh

obh obh tha spamair agam an seo cuideachd. feumaidh thu iomlaid 'settings'.

6:41 AM  
Sgrìobh Blogger Cadalach

A bheil fios agad gum bi an CD ùr leis na h-AfroCelts a' tighinn a-mach a-màireach?

6:04 PM  
Sgrìobh Blogger Gath Clag

NB - Bowie = MacIllebhuidhe; se ainm Gaidhealach a tha ann.

12:27 AM  
Sgrìobh Blogger MacanTosich

Cheannaich mi anatomic aig an deireadh seachdain, tha e taghta, nas coltaiche ris a' chiad fear na a' chuid a cheana.

12:42 PM  

Sgrìobh do bharail...

<< Dhachaigh